Koprivničko-križevačka županija: Idućeg tjedna kreće isplata naknada za štetu od tuče, Županija za oštećene osigurala 6,7 milijuna kuna

0
107

Koprivničko-križevačka županija je u srpnju 2022. izradila Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini  nastale u svibnju (25.-28.05.) i lipnju (13.06.), a proglašene 3. i 20. lipnja 2022. godine na području 7 Općina (Drnje, Đelekovec, Gola, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja). Ministarstvo poljoprivrede dalo je pozitivno mišljenje o usklađenosti  programa potpore male vrijednosti, a sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu.

Dana 23. kolovoza Županija je raspisala Javni poziv – potpora male vrijednosti po direktivi 1408 poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini koji je bio otvoren do 7. listopada 2022. godine.

Na isti se prijavilo 147 oštećenika gdje je 141 oštećenik ostvario pravo na isplatu štete, a 6 ih je odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta. Ukupni broj oštećenika registriran u Registru šteta na području 7 općina je 355 oštećenika. Ukupna prijavljena šteta iznosi 29.032.788,62 kuna, dok ukupna šteta prema zahtjevima predanim na javni natječaj iznosi 12.188.400,79 kuna.

U studenom je Županija potpisala Sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede kojim je za štete na poljoprivredi dodijeljeno 6.725.000,00 kuna. Županija je nakon obrade 141 zahtjeva utvrdila postotak za isplatu štete od 79,8%, te će u utorak, 13. prosinca 2022. godine, na račune oštećenika biti uplaćeno ukupno 6.733.422,02 kuna.

Rezultati Natječaja po Općinama i oštećenicima objavljeni su na web stranici Koprivničko-križevačke županije:

https://www.kckzz.hr/hr/javni-pozivi-u-poljoprivredi-ruralnom-razvoju-i-turizmu/item/2275-javni-poziv-potpore-male-vrijednosti-poljoprivrednicima-za-ublazavanje-i-djelomicno-uklanjanje-posljedica-prirodne-nepogode-tuce-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2022-godini

Izvor: https://kckzz.hr/hr/