17.8 C
Zagreb
Utorak, 28 svibnja, 2024
spot_img

Karlovačka županija: Županica Martina Furdek Hajdin: “Razminirana zemlja je garancija povratka ljudi i ostanka u našoj županiji

U okviru projekta “Karlovac Karst, započela je obnova 210 novih hektara šume na području općine Plaški. Tim su povodom Hrvatske šume organizirale press konferenciju kojoj su nazočile ministrica poljoprivrede Marija Vučković, saborska zastupnica Nada Murganić, županica Martina Furdek Hajdin, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić, voditelji podružnica UŠP Karlovac i Ogulin, Marin Svetić i Dragan Rudančić te načelnik Općine Plaški Pero Damjanović. 

Projekt „Karlovac Karst“ financiran je bespovratnim sredstvima Europske Unije, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“ a njegova ukupna vrijednost je 241.279.768,62 kn, od čega 85% čine bespovratna sredstva EU. Projekt se u potpunosti provodi na području Karlovačke županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u Natura 2000 područjima. Projekt zajedno vode Hrvatske šume te Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na press konferenciji najavljen je početak aktivnosti biološke obnove šuma u jesenskoj sezoni 2022., u okviru Projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije“.

Kroz projektnu aktivnost biološke obnove šuma obnovit će se 210,65 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 18,7 milijuna. Za tu namjenu u rasadnicima Hrvatskih šuma proizvest će se preko 382.961 sadnica hrasta kitnjaka. Važnost ove aktivnosti ogleda se u tome da će se njenom provedbom sanirati i restaurirati ciljni stanišni tip 91LO, ilirske hrastovo-grabove šume unutar ekološke mreže Natura 2000. 

Početak sadnje nove velike površine obilježen je na lokaciji Šumarija Saborsko-Plaški.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković: “Ovaj projekt pridonosi obnovi eko sustava i očuvanju biološke raznolikosti, ali zaštiti ljudi. Ovdje je bila riječ o degradiranoj šumi, koja se radi posljedica rata, nije mogla samostalno obnavljati.”

Županica Martina Furdek Hajdin: “Karlovačka županija je jedina županija u Hrvatskoj koja je izdvajala novac iz svog proračuna za razminiranje. U periodu od 2006. do 2019. godine izdvojila je ukupno 7,5 milijuna kuna. Također, prva smo županija koja je povukla europska sredstva za razminiravanje. Ovim projektom pridonosimo kvalitetnoj zaštiti okoliša i pravilnom gospodarenju šumom. Razminirana zemlja je garancija povratka ljudi i ostanka u našoj županiji.”

“Ovim projektom novim generacijama poklanjamo novu, prirodnu hrastovu šumu, čime osiguravamo zaštitu flore i faune na našim područjima. Hrvatske šume će uvijek biti partner regionalnim i lokalnim jedinicama.”, kazao je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić.

Voditelj projekta “Karlovac Karst” Tomislav Lipošćak naglasio je kako je u početku bilo potrebno razminirati cijelo područje, čime je danas 1700 ha na području Male Kapele slobodno od minsko – eksplozivnih sredstava. Sljedeća faza je rekonstrukcija šumskih prometnica i na kraju se kreće s biološkim obnove šuma. 

Izvor: press materijal https://www.kazup.hr/index.php/aktualno/krece-obnova-i-razminiravanje-sumskih-povrsina-u-plaskom

Povezane objave

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Posljednje objave