20.1 C
Zagreb
Utorak, 28 svibnja, 2024
spot_img

Koprivničko-križevačka županija osigurala gotovo dva milijuna eura za 25 javnih poziva

Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva u ukupnom iznosu  1.907.111,00 eura za koja će se moći putem 25 javnih poziva prijaviti četiri grupe korisnika:

 1. Privatni sektor – 832.000,00 eura
 2. Građani – fizičke osobe – 123.328,00 eura
 3. Javni sektor – 863.000,00 eura
 4. Udruge – 72.783,00 eura

Javni pozivi, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od veljače do srpnja 2023. godine na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, s Planom objave javnih poziva, o čemu će se obavijestiti korisnici i putem lokalnih novina.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

POPIS JAVNIH POZIVA ZA PRIVATNI SEKTOR:

Za poslovne aktivnosti u 2023. godini Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva potpore male vrijednosti za poduzetnike, fizičke i pravne osobe, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu 832.000,00 Eura, koja će biti dodijeljena korisnicima prema uvjetima iz 16 pojedinačnih javnih poziva.

 1. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu rezervirana su u iznosu od 282.000,00 Eura,
 • Prihvatljivi troškovi su opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, troškovi strojeva i priključaka, sustava navodnjavanja, plastenici i drugo
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: stočarska proizvodnja, voćarska i vinogradarska proizvodnja, pčelarska i ratarska proizvodnja,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 30% od prihvatljivih troškova po realizaciji, ali ne više od 6.636,00 Eura.
 1. Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu rezervirana su u iznosu od 32.000,00 Eura,
 • Prihvatljivi troškovi su operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika, operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta (zamjena čestica),
 • Intenzitet potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta iznosi 30 % od prihvatljivih troškova po realizaciji, maksimalno 4.000,00 eura, ali ne više od 0,7 Eur/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – livade/oranice i 1,4 eura/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – višegodišnji nasadi.
 1. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade

           Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za višegodišnje nasade rezervirana su u iznosu od 27.000 Eura.

 • Prihvatljivi troškovi su kupnja novih sadnica i podizanje nasada voćaka, loznih cijepova i jagoda,
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska i vinogradarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi 40% od cijene sadnice vinove loze, ali ne više od 0,55 Eura za vinovu lozu, a minimalna površina za koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice voćnih kultura, ali ne više od 1,60 Eura za voćne kulture osim oraha i kesten za koji je maksimalni iznos subvencije 4,50 Eura. Minimalna površina koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice jagode, ali ne više od 0,10 Euro za jagode, a maksimalno 5.500,00 Eura
 1. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi:
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi rezervirana su u iznosu od 7.000,00 Eura.
 • Prihvatljivi trošak je sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju,
 • Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 25% troška plaćene police, ali ne više od 2.000,00 Eura za pojedinačne ili 2700,00 Eura za skupne police
 1. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva:
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva rezervirana su u iznosu od 27.000,00 Eura.
 • Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore male vrijednosti su troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke,
 • Prioriteta imaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina i kojima je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 Eura.
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi 50% prihvatljivih troška, ali ne više od 7.000,00 Eura za kupnju poljoprivrednog zemljišta, (ali ne više od 1 Eur/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – livade/oranice i 2,00 Eur/m² za troškove kupnje poljoprivrednog zemljišta – višegodišnji nasadi, a dodjeljuje se po realizaciji kupnje poljoprivrednog zemljišta i uređenja imovinsko pravnih odnosa) zaštićenih prostora, stoke i podizanje višegodišnjih nasada.
 1. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje rezervirana su u iznosu od 10.000,00 Eura.
 • Prihvatljivi su troškovi kontrole i certificiranja ekološke proizvodnje,
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% prihvatljivih troška, minimalni iznos potpore iznosi 70,00 Eura, a maksimalni iznos potpore iznosi 400,00 Eura
 1. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu rezervirana su u iznosu od 1.000,00  Eura,
 • Prihvatljivi su troškovi izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 50% prihvatljivih troška, ali ne više od 1.000,00 Eura po podnositelju zahtjeva.
 1. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju:
 • Financijska sredstva za troškove kamate po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju iznose 10.000,00 Eura,
 • Prihvatljivi su troškovi za nabavu hrane ili prihrane za osnovno stado ili pčelinje zajednice (šećer i pogače),
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Hrvatskom pčelarskom savezu i moraju imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza,.
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je intenziteta od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, ali ne manje od 30,00 Eura i ne više od 700,00 Eura.
 1. Potpora male vrijednosti – Sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju
 • Osnovna namjena Potpore male vrijednosti je subvencioniranje kamate kratkoročnog kredita u iznosu od 2% za proljetnu sjetvu, jesensku sjetvu i kupnju prasadi za tov
 • Maksimalni iznos kredita je 50.000,00 Eura
 • Poslovne banke: Erste&steiermärkische Bank d.d., Podravska banka d.d., Zagrebačka banka d.d.. OTP banka d.d.
 1. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća:
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti industrijsku proizvodnju povrća rezervirana su u iznosu od 13.000,00 Eura,
 • Prihvatljivi su troškovi analize tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava i jednogodišnje opreme,
 • Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači povrća za industrijsku proizvodnju,
 • Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 40% prihvatljivih troška, a ne više od 1.500,00 Eura.
 1. Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) za gospodarske subjekte koji su zadržali isti nivo zaposlenosti ili ga povećali te u imaju rast troškova svih energenata (struja/plin/gorivo) za najmanje 25 % (2022./2021.)
 • Rezervirana sredstva: 1000,00 eura.
 • Prihvatljivi troškovi: investicije (računi) nakon 01.01.2023.
 • Intenzitet potporesufinancira se 50% ulaganja u proizvodnu opremu ili energetske sustave za vlastite potrebe, maksimalno 7.000,00 eura po korisniku.
 1. Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora
 • Rezervirana sredstva: 34.000,00 eura
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/OPG u sustavu PDV-a) kojima se subvencionira 30% troškova izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata do ishođenja građevinske dozvole, maksimalno do 4.000,00 eura.
 • Jedinicama lokalne samouprave subvencionira se 30% troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl., maksimalni iznos definiran je vrijednošću indeksa razvijenosti.
 1. Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene)
 • Rezervirana sredstva: 88.000,00 eura.
 • Korisnici: nezaposlene i zaposlene osobe do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva, koje se samozapošljavaju u vlastitoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Prioritet imaju proizvodne djelatnosti i deficitarna zanimanja.
 • Iznos potpore: maksimalno do 4.000,00 eura.
 1. Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi
 • Rezervirana sredstva: 90.000,00 eura.
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/OPG-i registrirani sukladno članku 15. Zakona o OPG-u), koje na tuzemnim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama promoviraju vlastite proizvode.
 • Iznos potpore: 50% troškova izlagačkog prostora, kotizacija i dizajna etiketa/pakiranja njihovih proizvoda, maksimalno 1.500,00 eura godišnje po izlagaču.
 1. T 100090 Potpore male vrijednosti – subvencija kamata (dva natječaja)
 • Rezervirana sredstva za subvenciju kamata: 11000,00 eura.
 • Korisnici: pravne osobe (tvrtka/zadruga/obrt/fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost/ ustanova/OPG-i u sustavu PDV-a)
 • Subvencionira se kamatna stopa sa 2%, za kredite plasirane po:

        1)HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“

 • minimalni iznos kredita: 50.000,00 eura
 • maksimalni iznos kredita: 300.000,00 eura
 • namjena kredita:
 • maksimalni iznos kredita: 40.000,00 eura
 • subvencija kamata od 2% godišnje
 • namjena kredita:
  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

POPIS JAVNIH POZIVA ZA GRAĐANE – FIZIČKE OSOBE

Za tri javna poziva namijenjena građanima/fizičkim osobama rezervirana su sredstva u ukupnom iznosu 123.328,00 Eura.

1. Tekući projekt T 100107 Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za   proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastite potrebe

 • Rezervirana sredstva: 93.100,00 €
 • Korisnici: Građani će za ugradnju sustava moći dobiti 50% sufinanciranja, maksimalno do 2.660 €  po jednom kućanstvu, a za oko 35 kućanstava
 • Kriteriji za odabir prijavitelja su:
 • Godišnja potrošnja električne energije kućanstva,
 • Broj korisnika/članova kućanstva,
 • Ukupna građevinska (bruto) površina objekta,
 • Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju (Odluka o razvrstavanju JLS-a prema stupnju razvijenosti)

Cilj mjere potpore za kućanstva s područja Koprivničko-križevačke županije je ugradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom načinu rada, sa svrhom smanjenja troškova za električnu energiju.

 1. Natječaj za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači u 2023. godini
 • Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi 11.945,00 Eura.
 • Potpora/donacija dodjeljuje se za podmirenje troškova kupnje električne ograde (pastira).
 • Potpora/donacija dodjeljuje se u iznosu od 50% ukupnog troška, a najviše 1.327,00 Eura po korisniku.
 1. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije
 • Ukupno planirana vrijednost javnog poziva iznosi 18.283,00 Eura.
 • Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2023. godini, koja iznosi minimalno 0,04 Eura po hektaru površine do maksimalno 0,48 Eura po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija, a sukladno tablici obračuna za pojedina lovišta

POPIS JAVNIH POZIVA ZA JAVNI SEKTOR

Za tri javna poziva Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu 863.000,00 Eura.

Javni pozivi, s obrascem zahtjeva i propisanom dokumentacijom biti će objavljeni na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr)

 1. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini
 • Rezervirana sredstva: 400.000,00 Eura.
 • Sredstva su namijenjena za izgradnji novih sustava vodnokomunalnih građevina vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • Intenzitet sufinanciranja: 30% od prihvatljivih troškova
 1. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije u 2023. godini

Rezervirano 450.000,00 eura, za investicije u:

 • Prometnu infrastrukturu, a odnosi se na izgradnju cestovne infrastrukture na lokalnim i županijskim cestama što uključuje kolnik, pješačku i biciklističku stazu, autobusna stajališta i oborinsku odvodnju,
 • Izgradnju ili modernizaciju EnU javne rasvjete i solara na javnim objektima,
 • Održivo gospodarenje otpadom koje se odnosi na izgradnju kompostane, reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, sortirnica, drobilica građevinskog i ostalog otpada, nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada, otoka sa spremnicima za sekundarne sirovine i slično
 • Intenzitet sufinanciranja: 30% od prihvatljivih troškova
 1. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju u 2023. godini
 • Financijska sredstva po ovom javnom pozivu rezervirana su u iznosu 13.000,00 Eura
 • Prihvatljivi su troškovi rashoda jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje dezinsekcije u iznosu od 50% troškova na osnovu podnesenog zahtjeva i sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji, a maksimalno 1.330,00 Eura po podnositelju zahtjeva
 • Prioritet prilikom sufinanciranja imaju jedinice lokalne samouprave koje su sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH razvrstane u I.,II.,III., i IV. Skupinu po indeksu razvijenosti, te JLS koje se nalaze uz Dravski sliv i velike vodene stajaće površine

POPIS JAVNIH POZIVA ZA UDRUGE

Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva za donacije udrugama u iznosu 72.783,00 Eura.

 1. Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2023. godini
 • Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu rezervirana su u iznosu od 38.500,00 Eura,
 • Prihvatljivi troškovi su izložbe i sajmovi u organizaciji udruga, marketinške usluge, stručne edukacije, međunarodna, državna, regionalna, lokalna takmičenja, troškovi rada i aktivnosti udruge za zaštitu i prava životinja.
 • Intenzitet donacije:
 • 50 % od prihvatljivih troškova za izložbe i sajmove, ali ne više od 600,00 Eura,
 • 100 % od prihvatljivih troškova za stručnu edukaciju na primjeru dobre prakse, ali ne više od 660,00 Eura,
 • 100 % za troškove rada i aktivnosti udruge za zaštitu i prava životinja, ali ne više od 1.330,00 Eura.
 1. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2023. godini
 • Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi 18.283,00 Eura.
 • Potpora se dodjeljuje za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu i proširenje kapaciteta postojeće imovine, razvijanje lovnog turizma i promoviranje lovstva Koprivničko-križevačke županije kroz slijedeće mjere:

Mjera 1. Poboljšanje gospodarenja s divljači i lovištem

Mjera 2. Poboljšanje infrastrukture u lovištu

Mjera 3. Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma

Mjera 4. Lovno streljaštvo i promocija lovstva

 • Potpora se dodjeljuje po aktivnostima i iznosi 50% ukupnog troška, ali ne više od 554,00 Eura po korisniku.
 1. Javni poziv za Aktivnost A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Povezane objave

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Posljednje objave