Općina Farkaševac nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske megaregije. Kao sastavni dio Zagrebačke županije Općina Farkaševac ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora.