Poliklinika SUVAG,koja od 2020. godine ima svoju podružnicu u Slunju, u okviru Doma zdravlja Slunj, dobila je novo vozilo. Županija je za njega osigurala 20 tisuća eura, a još 6 tisuća eura osigurao je SUVAG iz vlastitih sredstava.

Ključeve je ravnateljici Poliklinike SUVAG Vesni Pavlačić, uručila zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Stručni tomovi će sada sigurnije i jednostavnije putovati u izdvojeni pogon Slunj, gdje SUVAG ima 71 korisnika. To su najčešće djeca i mladi s govorno jezičnim poteškoćama, koji se zahvaljujući ovoj ustanovi mogu normalno uključiti u školski sustav. Pacijenti SUVAG- su sa šireg slunjskog područja, ali i iz susjednih županija. Ponosni smo na SUVAG, i svako ulaganje u ovu ustanovu je unapređenje zdravstvene skrbi“, istaknula je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Automobil nam je prijeko potreban, stoga zahvaljujem županiji za novo vozilo, ali i za svu podršku koju kontinuiramo dobivamo za naš rad“, rekla je ravnateljica Poliklinike SUVAG Vesna Pavlačić.

SUVAG-u je uručen i ček na 1.150 eura koje su prikupile braniteljske udruge, a u njihovo ime uručio ga je predsjednik Udruge Specijalne jedinice policije „Grom“ Karlovačke županije, Josip Slaćanin. Novac je prikupljen na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Karlovačke županije 30. svibnja, koje je održano na Vunskom polju, a bit će utrošen za nabavku digitalnog logopedskog seta za terapiju glasa i govora

Manifestaciju smo organizirali zajedno s Gradom i Županijom, Hrvatskom vojskom, policijom, vatrogascima, HGSS-om i drugim braniteljskim udrugama. Od 2017. godine sva sredstva koja skupimo idu u korist djece koja su u potrebi. Ove godine je to SUVAG“, istaknuo je Slaćanin.

Poliklinika SUVAG odnedavno radi u proširenom i novouređenom prostoru. U proteklih šest godina više od 825 tisuća eura uloženo je u tu ustanovu, od čega 620 tisuća eura u dogradnju i uređenje prostora. U županijskom proračunu već se 12 godina osigurava i 40 tisuća eura čime se financira rad dodatnog tima u SUVAG-u.

Inače, Karlovac je, uz Zagreb i Osijek, jedan od tri grada u Hrvatskoj koji imaju Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, a na dan ova županijska ustanova ima oko 130 pacijenata.

Izvor tekst i fotografije: Karlovačka županija