Od 1. siječnja, 2024. godine, Grad Dugo Selo je odlučio povećati naknadu za rad 22
pomoćnika u nastavi koji nesebično pružaju podršku našim učenicima. Svjesni smo da je
njihov posao izrazito odgovoran i zahtjevan i smatramo da je pravedno da im se adekvatno
valorizira trud i angažman.
„Pomoćnici u nastavi su vrlo važna karika bez koje bi nastava u mnogim školama izgledala
puno teže, ako ne bi bila i nemoguća za provođenje zbog poteškoća učenika s kojima rade,
kojima pomoćnici u nastavi pomažu da se djeca osjećaju sigurnije, neizolirano, bez bullyinga.


Pomoćnici u nastavi su ti koji puno toga rješavaju, pomažu učiteljima, djeci i cijelom društvu
da prođe sve bezbolnije. Podsjećamo da svi pomoćnici u nastavi sufinanciraju preko EU
fondova, a bruto naknadu od 5,81 EUR po satu, im isplaćuje Zagrebačka županija. Ta
naknada je, s obzirom na odgovoran i zahtjevan posao kojeg rade, niska i smatramo da je
pravedno da im se adekvatno valorizira trud i angažman“, rekao je gradonačelnik Nenad
Panian.

Izvor: Grad Dugo Selo