U Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada predstavljen je projekt dogradnje DV u Graberju Ivanićkom. Projektom je predviđena dogradnja zgrade DV kapaciteta 3 vrtičke jedinice, od toga 2 jasličke i 1 vrtička skupina s ukupno 38 mjesta .