Približno 90 000 € vrijednost je vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Ispostava Ivanić-Grad . Sporazum o nabavci vozila potpisan je u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada.